KOORDINATOR PARTICIPATIVNOG BUDŽETA

UDRUŽENJE IZBORNIH ZVANIČNIKA U BiH

Telefon: +387 33 476 880

Email: anelac@aeobih.com.ba

web: www.aeobih.com

Korak 1

INFORMATIVNE RADIONICE

Korak 2

GRAĐANI PREDAJU PROJEKTE

Korak 3

ANALIZA IZVODLJIVOSTI PROJEKATA

Korak 4

PREDSTAVLJANJE PODNESENIH PROJEKATA

Korak 5

GLASANJE

Korak 6

IMPLEMENTACIJA PROJEKATA

istočna ilidža

Breza

Kreševo

Neka svet zna za participativni budžet!