Sastanak koordinatora projekta je održan 05. oktobra 2017. godine na kojem je kreiran rapored implementacije projekta. Dogovoreno je da će se javni sastanci za građane, na kojima će se predstaviti projekat i kako građani mogu da učestvuju u projektu, a samim tim i u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou po sljedećem rasporedu:

  • Kreševo – 19. oktobra 2017. godine sa poćetkom u 13:00 u prostorijama općine,
  • Istočna Ilidža – 23. oktobra 2017. godine sa poćetkom u 13:00 u prostorijama općine,
  • Breza – 24. oktobra 2017. godine sa poćetkom u 13:00 u prostorijama općine.

O ostalim detaljima građani će moći dobiti putem letaka i na sastancima.

Neka svet zna za participativni budžet!