Koordinatori i menadžeri projekta Participativni budžet su se dogovorili, na sastanku održanom 22. novembra 2017. godine, da se produži rok za predaju projekata do 05. decembra 2017. godine u općinama Breza i Istočna Ilidža. Takođe dogovorili su se i o narednim koracima u implementaciji projekta.

Neka svet zna za participativni budžet!