Građani Kreševa su odabrali projekte koji će se implementirati pod projektom Participativni budžet za Kreševo. U općini Kreševo građani su birali između 8 projekata. Ukupno je glasalo 668 građana, a implementirati će se prva tri projekta sa najvećim brojem glasova. Rezultate glasanja možete vidjeti u narednoj tabeli:

R.br. Projekat Elektronski glasovi Neposredni glasovi UKUPNO
1. POSTAVLJANJE OGRADE S ULAZNIM KAPIJAMA NA MJESNOM GROBLJU  „TROSKA”  

 

268

 

 

57

 

 

325

2. OGRADA GROBLJA U KOJSINI 39 61 100
3. PROŠIRENJE MOSTA U POLJU KOD SKRETANJA SA REGIONALNOG PUTA RESNIK VOLUJAK  

 

45

 

 

36

 

 

81

4. UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJENOM MJESTU KREŠEVO  

59

 

19

 

78

5. OBNOVA OGRADE I PRILAZA CRKVE U CRNIĆIMA

 

 

67

 

9

 

76

6. UREĐENJE KORITA RIJEKE KREŠEVČICE SA IZRADOM DRVENIH KASKADA  

36

 

20

 

56

7. ČIŠČENJE KANALA I PROPUSTA GLAVNIH (PROLAZNIH ) PUTEVA NA PODRUČJU MZ  

34

 

13

 

47

8. UREĐENJE KORITA „JAZA“

 

 

27

 

16

 

43

Neka svet zna za participativni budžet!