UIZBIH u saradnji sa organizacijom AGORA iz Češke Republike implementira projekat pod nazivom „Participativni budžet u BiH“ zahvaljujući sredstvima Ministarstva za inostrane poslove Češke Republike.

„Participativni budžet u BiH“  je proces koji omogućuje građanima da se uključe u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani predlažu i odlučuju (biraju glasanjem) koji projekti će se implementirati na području općine u okviru odobrenog budžeta za ovakav vid učešća građana.

Participativni budžet se implementira u tri općine u BiH: Breza, Istočna Ilidža i Kreševo. Rezultate projekta i stečena iskustva ćemo predstaviti na radionici koja će se održati 26. aprila 2018. godine u hotelu „Saraj“ u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.

Cilj radionice je da se diskutuje o: konceptu i nivoima na kojima se mogu uključiti građani u proces donošenja odluka na općinskom/gradskom nivou.

Dnevni red

11:00 – 12:30

  • Uvod i predstavljanje – Zvjezdana Dragović, izvršna direktorica UIZBiH
  • Ambasada Republike Češke u BiH – Ambasador Jakub Skalnik
  • Proces participativnog budžeta – Anela Čavdar, program menadžer UIZBiH
  • Metodologija participativnog budžeta – Vojtech Černy, Agora
  • Predstavljanje brošure “Metodologija kreiranja participativnog budžeta za općine u BiH

12:30 – 13:30  Pauza i Pres konferencija

13:30 – 14:30

  • ”Participativni budžet kao alat za poboljšanje odnosa lokalne vlasti i građana – načelnici općina Breza, Istočna Ilidža i Kreševo
  • Korist Participativnog budžeta za građane – autori projekata

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na email anelac@aeobih.com.ba najkasnije do ponedjeljka 23. aprila do 12:00 sati.  Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Anelu Čavdar, Program menadžera na telefon: 033/ 476 880, ili putem e-mail-a: anelac@aeobih.com.ba.

Neka svet zna za participativni budžet!