PARTICIPATIVNI BUDŽET – VAŠE IDEJE NAŠA REALIZACIJA

Rezultati i iskustva projekta “Participativni budžet u BiH” koji se implementira u općinama Breza, Istočna Ilidža i Kreševo, prezentirani su na radionici koja je u sarajevskom hotelu „Saraj“ održana 26. Aprila 2018. godine.

U uvodnom dijelu govorili su izvršna direktorica Udruženja izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) Zvjezdana Dragović, ambasador Republike Češke u BiH Jakub Skalnik, program-menadžerica UIZBiH Anela Čavdar i predstavnik češke organizacije Agora CE Vojtech Černy koji je ovom prilikom predstavio brošuru “Metodologija kreiranja participativnog budžeta za općine u BiH”.

Ambasador Skalník je u svom obračanju istakao „Participativno budžetiranje je novo sredstvo i za općine i za građane, a njegov cilje je zajedničkom formom konkretnih projekata tražiit rješenje pojedinačnih problema u datoj općini. Ovaj način pomaže da se prevaziđe predstava o tome da je učešće u javnim poslovima za građane nezamislivo“.

Pozitivni rezultati prezentacije tri općine, izazvao je interes za participatorno budžetiranje iz drugih opština. Mi vjerujemo i nadamo se da će građani i drugih općina imati priliku da u budućnosti na isti način odlučuju o raspodjeli dijela budžetskih sredstava u svojim općinama.

Neka svet zna za participativni budžet!