Do kraja 2018.godine u općini Breza biće izgrađena nova dječija igrališta, postavljena rampa na prilazu školama, postavljene preklopne klupe, te izgrađeno izletište iznad sela Izbod. U općini Istočna Ilidža dvorište ispred osnovne škole “Jovan Dučić” će biti asfaltirano, te postavljena javna rasvjeta na pješačkoj stazi kod O.Š. P.P. Njegoš. Na teritoriji općine Kreševo će se proširiti most u polju kod skretanja sa regionalnog puta Resnik Volujak, te postaviti ograde na grobljima Kosina i Troska.

Građani ovih općina su prvi put imali priliku da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka o budžetu predlaganjem i promoviranjem svojih ideja i glasanjem za projekte u vrijednosti od 54.000 KM koji će se implementirati do kraja 2018.godine za dobrobit što većeg broja građana.

Ovakav način učešća građana je omogućeno zahvaljujući pilot projektu Participativni budžet koji implementira Udruženje izbornih zvaničnika u BiH u saradnji sa AGORA CE i Ministarstvom vanjskih poslova Češke Republike koje je obezbijedilo polovinu potrebnih sredstava.

Po riječima Vojtěcha Černý, Projekt Menadžera iz Agora CE „Participativni budžet je metod koji se koristi u cijelom svijetu, a BiH općine su koristile model koji se uspješno implementira u Češkoj Republici.“

Mi vjerujemo i nadamo se da će građani i drugih općina imati priliku da u budućnosti na isti način odlučuju o raspodjeli dijela budžetskih sredstava u svojim općinama.

Neka svet zna za participativni budžet!