U prethodnom periodu realizovani su dva izabrana projekta u okviru javnog poziva „Participativni budžet“ koji se finansira sredstvima opštine Istočna Ilidža i Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike, a u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE nevladine organizacije iz Češke.

Realizacijom ovog projekta učenici OŠ Jovan Dučić u Kasindolu su dobili asfalitirano dvorište i time je stavljena tačka na dosadašnji problem koji je naročito bio izražen u periodu jesinjih i proljetnih kiša kada se površinska voda zadržavala ispred škole.

Drugi izabrani projekat u okviru ovog javnog poziva je„Postavljanje javne rasvjete duž pješačke staze na Dobrinji“- OŠ P.P. NJegoš.

Predstavnici UIZBiH-a su posjetili Istočnu Ilidžu i obišli mjesta implementiranih projekata. Slike i video zapise koji govore o projektima i zadovoljstvu građana možete pogledati i na našoj facebook stranici.

Neka svet zna za participativni budžet!