Edukacija administratora PB stranica je održana 22. novembra   2018. godine u prostorijama općine Ilidža. Učesnici su bili predstavnici općina Trnovo RS  i Vareš koje će implementirati projekat Participativni Budžet u 2019. godini u svojim sredinama, te predstavnici općine Ilidža i ureda za Brčko Distrikt Vijeća Ministara BiH.

Neka svet zna za participativni budžet!