Poziv na konferenciju Participativni budžet u BiH

UIZBIH u saradnji sa organizacijom AGORA iz Češke Republike implementira projekat pod nazivom „Participativni budžet u BiH“ zahvaljujući sredstvima Ministarstva za inostrane poslove Češke Republike. „Participativni budžet u BiH“  je proces koji omogućuje građanima da...

read more

Evaluacija PB procesa

Predlagači projekata, članovi radne grupe i građani općina Breza, Istočna Ilidža i Kreševo su učestvovali u procjeni uspješnosti Participativnog budžeta.  Građani su odgovarali na pitanja šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i šta se treba uvesti u proces...

read more

Pogledajte detalje izabranih projekata u Brezi

Građani općine Breza su odabrali tri projekta za implementaciju pod projektom "Participativni budžet za Brezu" koji finansiraju Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke sa 9.000,00 KM i općina Breza sa 19.300,00 KM. Detalje i budžet ovih projekata možete...

read more

Građani odabrali projekte

PARTICIPATIVNI BUDŽET 54 000 KM – GRAĐANI PREDLOŽILI MI IMPLEMENTIRAMO VAŠE IDEJE NAŠA REALIZACIJA Udruženje izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE iz Češke Republike implementiraju pilot projekat Participativni budžet. Ovaj projekat je omogućio građanima općina Breza,...

read more

JOŠ 5 DANA GLASANJA

  Još 5 dana glasanja Elektronsko glasanje za projekte građana u općinama Breza, Istočna Ilidža i Kreševo traje do 03.02.2018. godine. Glasanje u pisanom obliku će se organizovati po sljedećem rasporedu u ovim općinama: Breza 03.02.2018 od 11:00 do 15:00 sati, Istočna...

read more

Još 10 dana glasanja

Ostalo je još 10 dana za glasanje Elektronsko glasanje za projekte koje su građani općine Breza predložili traje do 03.02.2018. godine. Tog dana će se organizovati glasanje u pisanom obliku u prostorijama općine od 11:00 do 15:00 sati. Projekte, za koje se glasa,...

read more

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMJEVANJU

Općina Breza i Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) su potpisali Memorandum o razumjevanju  o implementaciji projekta “Učesničko budžetiranje  – mogućnost efektivnog angažovanja građana”. Ovaj projekat se implementira u saradnji sa Češkom organizacijom AGORA, a finansira ga Ministarstvo vanjskih poslova Češke Republike.

Općina Breza daje 9.000,00 KM koliko daje i UIZBiH za implementaciju projekta koji uključuje građane u proces donošenja odluka od ideje do realizacije prijedloga. Građani Breze daju svoje prijedloge šta bi trebalo biti poboljšano u općini, predlažu i odlučuju putem glasanja koji projekti će se realizivani na području općine.