KONTAKT OSOBA

Nevena Pjević

Telefon: 057/480-152

E-mail: nevenapjevic@gmail.com

korak 1

Općina Istočna Ilidža planirala 18.000 KM za projekte građana   April 2017

korak 2

Građani predali svoje ideje Oktobar 2017

korak 3

Napravljena analiza izvodljivosti projekata Novembar-decembar 2017

korak 4

Predstavljeni projekti građanima Decembar 2017

korak 5

Građani biraju i glasaju   Januar - februar 2018

korak 6

Implementacija projekata Mart - novembar 2018

Broj dostavljenih prijedloga

Pratite nas na Facebooku