Уређење планинарске стазе Горњи Которац-Илињача-Горње Младице-Кланац-Врела-Касиндо

Уређење планинарске стазе Горњи Которац-Илињача-Горње Младице-Кланац-Врела-Касиндо

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта: Дане Сикима НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: Уређење планинарске стазе УКУПАН БУЏЕТ/ПРОРАЧУН ПРОЈЕКТА: 5.354,73  КМ   САЖЕТАК ПРОЈЕКТА: Овим пројектом планирано је уређење планинарске стазе : Горњи Которац-Илињача-Горње Младице-Кланац-Врела-Касиндо...

read more
Асфалтирање дворишта О.Ш Јован Дучић

Асфалтирање дворишта О.Ш Јован Дучић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта: Драган Јововић НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: Асфалтирање дворишта О.Ш. „Јован Дучић“ УКУПАН БУЏЕТ/ПРОРАЧУН ПРОЈЕКТА: 8.905,30  КМ САЖЕТАК ПРОЈЕКТА: Овим пројектом планирано је асфалтирање одређеног простора који је тренутно под шљунком, који је...

read more
Игралиште за дјецу Доње Младице

Игралиште за дјецу Доње Младице

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта: Васковић Горан НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: Игралиште за дјецу Доње Младице УКУПАН БУЏЕТ/ПРОРАЧУН ПРОЈЕКТА: 6.040,00 КМ САЖЕТАК ПРОЈЕКТА: Пројекат би се реализовао у насељу Доње Младице,  поред отвореног спортског терена. Утицај би имао на...

read more
Уређење дијела постојеће ограде на СПОМЕН-ПАРКУ Касиндо ФАЗА I

Уређење дијела постојеће ограде на СПОМЕН-ПАРКУ Касиндо ФАЗА I

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта: Слободан Маунага НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: Уређење дијела постојеће ограде на СПОМЕН-ПАРКУ Касиндо Фаза I УКУПАН БУЏЕТ/ПРОРАЧУН ПРОЈЕКТА: 8.970,00 КМ САЖЕТАК ПРОЈЕКТА: Пројекат предвиђа потпуну замјену дијела већ постојеће ограде постављене...

read more
Јавна расвјета на пјешачкој стази О.Ш П.П. Његош

Јавна расвјета на пјешачкој стази О.Ш П.П. Његош

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ предлагача пројекта: Невенка Пантић-Вуковић НАСЛОВ ПРОЈЕКТА: Постављање јавне расвјете дуж пјешачке стазе на Добрињи УКУПАН БУЏЕТ/ПРОРАЧУН ПРОЈЕКТА: 8.627,35 КМ   САЖЕТАК ПРОЈЕКТА: Пројекат треба да ријеши проблем недостатка расвјете дуж урађене пјешачке...

read more