OGRADA GROBLJA U KOJSINI

IME I PREZIME PREDLAGATELJA PROJEKTA: IVAN LUKIĆ  NASLOV PROJEKTA  : OGRADA GROBLJA U KOJSINI UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA : 6.000,00 KM SAŽETAK PROJEKTA : Projekt obuhvaća postavljanje ograde na ulaznoj kapiji i ogradu južne i istočne strane groblja. Postojeća ograda je...

read more

UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJENOM MJESTU KREŠEVO

IME I PREZIME PREDLAGATELJA PROJEKTA: ANKICA TVRTKOVIĆ  NASLOV PROJEKTA  : UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJENOM  MJESTU KREŠEVO UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA : 6.000,00 KM SAŽETAK PROJEKTA : Projektom je predviđeno ulaganje u prostor na kojem je ranije postojalo dječije...

read more

OBNOVA OGRADE I PRILAZA CRKVE U CRNIĆIMA

IME I PREZIME PREDLAGATELJA PROJEKTA: PERO NUJIĆ  NASLOV PROJEKTA  : OBNOVA OGRADE I PRILAZA CRKVE U CRNIĆIMA UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA : 6.000,00 KM SAŽETAK PROJEKTA : Obnova ograde sa istočne strane ckve što obuhvata izljevanje temelja ograde i postavljanje metalne...

read more

UREĐENJE KORITA „JAZA“

IME I PREZIME PREDLAGATELJA PROJEKTA: MARIJAN IVIČEVIĆ  NASLOV PROJEKTA  : UREĐENJE KORITA „JAZA“  UKUPNI PRORAČUN PROJEKTA : 6.000,00 KM SAŽETAK PROJEKTA : Nužno je nabaviti betonske polovice i položiti iste od mosta Boreasa pa nadalje. Jaz je veoma složen i...

read more