U prethodnom periodu realizovana su dva izabrana projekta, dok je realizacija trećeg u toku,  u okviru javnog poziva „Participativni budžet“ koji se finansira sredstvima općine Kreševo i Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike, a u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE nevladine organizacije iz Češke.

Realizacijom ovih projekata na području MZ Kojsina urađena je ograda na groblju, a u Polju je proširen most koji spaja ovo naselje sa regionalnim putem Kreševo – Sarajevo i Kreševo – Kiseljak.  Treći projekat je postavljanje ograde na novom groblju u MZ Trocka.

Predstavnici UIZBiH-a su posjetili kreševo i obišli mjesta implementiranih projekata. Slike i video zapise koji govore o projektima i zadovoljstvu građana možete pogledati i na našoj facebook stranici.

 

Neka svet zna za participativni budžet!