Predlagači projekata, članovi radne grupe i građani općina Breza, Istočna Ilidža i Kreševo su učestvovali u procjeni uspješnosti Participativnog budžeta.  Građani su odgovarali na pitanja šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i šta se treba uvesti u proces participativnog budžeta. Najveća pozitivna strana PB projekta je, po mišljenju učesnika, transparentnost procesa, mogućnost učestvovanja građana u procesu donošenja odluka  u svojim općinama, i saradnja sa svim zainteresiranim stranama u procesu. Najviše zamjerki građani su imali na proces glasanja i to na davanje negativnog glasa. Građani su predložili da se neposredno glasanje održava više dana i da budu radnim danima, i da se održavaju i u mjesnim zajednicama.

Sve odgovore na ova pitanja možete pogledati OVDJE

Neka svet zna za participativni budžet!